dimarts, 4 de desembre de 2012

Fe d'errates

Per error hem notificat que el dia 9 estaríem oberts, la qual cosa és incorrecte.

Lamentem la confusió


***************************************************************


Por error se ha notificado que el dia 9 estaríamos abiertos, lo cual es incorrecto.

Lamentamos la confusión