dissabte, 30 de març de 2013

Què hem de tenir en compte quan ens deixin o adquirim una cadira de cotxe de segona mà?.

 
En moments de dificultats econòmiques,  com el que malauradament ens està tocant viure, és molt habitual reutilitzar productes que ens deixa algú altre o  bé optar pel mercat de segona mà. Certament en alguns articles pot esdevenir una solució acceptable, però si n’hi algun on es desaconsella totalment és en les cadires de retenció infantil,  popularment conegudes com les cadires de cotxe.
 
Comprar una cadira de cotxe de segona mà de la qual en desconeixem totalment el seu historial és francament molt desaconsellable, ja que sense saber-ho podem estar compremeten la seguretat del nostre fill o filla.  
 
A continuació us detallem tot el que cal saber abans de comprar una cadira de segona mà o aprofitar-ne alguna que ja ha estat usada durant força temps:
 
1)      En primer lloc cal tenir en compte que  quan una cadira ha tingut un accident de trànsit, tot i  que externament ens sembli que està en bon estat, aquesta pot haver  patit microesquerdes en els seus materials i per tant no respondria amb total garantia davant d’un possible segon accident.
 
Avui en dia els fabricants incorporen materials deformables en les seves cadires, al igual que succeix en la indústria de l’automòbil, i si hi ha hagut un impacte és difícil que la cadira  torni a tenir aquesta propietat de deformable, de manera que no absorbiria l’energia de la mateixa manera. En definitiva si una cadira de retenció infantil ha sofert un accident cal substituir-la.
 
2)      Un altre aspecte que cal tenir en compte és que amb el pas del temps els materials es degraden, sobretot per l’efecte dels raigs UV. És molt habitual en els Estats Units i Canadà que els sistemes de retenció infantil portin per aquest motiu data de caducitat.
 
En aquest sentit les cadires que estan més exposades als efectes del Sol són les de grup 0, ja que són les que farem servir tan en el cotxet, com per a passejar. Així doncs, si desconeixem en quines condicions s’ha conservat un Grup 0 no és aconsellable reutilitzar-la passats els 5 anys.
 
Pel que fa a les cadires de Grup 1, al estar permanentment instal·lades en l’interior del vehicle, estaran menys exposades als efectes dels raigs UV i per tant les podrem reutilitzar si no sobrepassen els 7 anys des que es va adquirir.
 
En quant a les de Grup 2, 3 per la seva estructura són les que reben menys radiació solar i és el  grup que pateix menys durant l’impacte. Per tant, convé no reutilitzar-la passats els 8 anys des de la data de compra.
 
3)      L’ altre punt a tenir en compte davant la possibilitat de comprar una cadira de cotxe de segona mà, és l’estat de l’arnés. Degut al frec inevitable amb cremalleres,  botons metàlics, així com l’ús de productes abrasius per a la seva neteja, tot plegat pot ocasionar deteriorament entre els materials, perdent eficàcia.
 
4)      També ens trobem en innombrables ocasions que amb cadires reutilitzades, aquestes es deixen incomplertes. Resulta molt habitual veure com, especialment en els grups 0, aquests no disposen del coixinet lumbar o el reductor de cap; elements essencials quan estem parlant d’un recent nascut.
 
5)      Respecte a les homologacions que obligatoriament han de passar tots els fabricants, la homologació europea vigent és la R44/04. Cal saber que les homologacions R44/01 i R44/02 estan prohibides. Les cadires amb homologació R44/03 ja no es poden comercialitzar, però sí que el seu ús està encara permès.
 
6)      Finalment, hem de pensar que any rere any, els fabricants inverteixen molts diners en I+D llançant al mercat noves millores que aporten més seguretat pels nostres fills. Avenços tecnològics com l’ISOFIX, Toptether, Sistemes de protecció lateral, materials que absorbeixen l’energia, etc., són característiques que òbviament en cadires antigues no en podrem gaudir.
 
Per tot l’esmentat , nosaltres pensem que comprar un sistema de retenció infantil adequat al nostre infant és per damunt de tot una inversió en la seva seguretat; pensem que cercar un estalvi econòmic en aquest tema ens pot aportar més disgustos, que  no pas satisfaccions.
 
Qualsevol consulta, no dubteu en contactar amb nosaltres.
 
 


dimarts, 19 de març de 2013

Mejor mirando hacia atrásLa DGT va a proponer un cambio en el Reglamento General de Circulación, con el fin de que los menores que viajan en asientos de los grupos 0, 0+ y 1 , lo hagan en sentido contrario a la marcha, siempre que el dispositivo lo permita y el menor tenga menos de cuatro años.
 
Según declaraciones realizadas en la revista Tráfico y Seguridad Vial por el Sr Juan Carlos González Luque, Jefe de la Unidad de Coordinación de Investigación de la Dirección General de Tráfico:  “ si el niño va sentado en sentido inverso a la marcha, las fuerzas que se registran en caso de impacto se distribuyen por todo el cuerpo y no se concentran en la zona del cuello, como ocurre cuando viajan en sentido de la marcha”.

 
Cabe destacar que si bien en un adulto la cabeza representa el 6% del peso corporal, en los primeros años de vida de un niño, la cabeza representa aproximadamente el 25% de su peso total; sin embargo, ni los ligamentos, ni los músculos del cuello están todavía bien formados.
A menudo muchos padres nos preguntan si al ir sus hijos en sentido contrario, no se marearán más. La repuesta es muy clara: si el menor no se ha mareado durante los primeros meses de vida en las sillas de grupo 0, no tiene porqué marearse ahora en una silla de grupo 1. También nos preguntan si se pueden producir lesiones en las piernas viajando en sentido contrario; pues bien, dado el reducido espacio entre la silla del bebé y el respaldo del asiento del vehículo, a veces deben encoger las piernas, pero según  diversos estudios esto no incrementa el riesgo de sufrir lesiones en piernas y tobillos. Además, estas hipotéticas lesiones siempre serían menos peligrosas que las ocasionadas en el cuello.
La experiencia de Suecia donde los niños viajan hasta los 3 / 4 años en sentido contrario a la marcha, demuestra que este tipo de sillas infantiles son hasta 5 veces más seguras que aquéllas que van instaladas a favor de la marcha.
 
 Esta es la razón por la cual desde MIMAM aconsejamos para vuestros hijos e hijas las sillas de grupo 0,1 Be Safe Izi Combi o la Cybex Sirona. Ambas permiten que el menor viaje en sentido contrario el máximo de tiempo posible; porque cuando hablamos de seguridad infantil, no hemos de dudar.


Millor, mirant enrere


La DGT vol proposar un canvi en el Reglamento General de Circulación, per tal de que els menors que viatgen en seients dels grups 0, 0+ i 1, ho facin en sentit contrari a la marxa, sempre i quan el dispositiu ho permeti i l’infant tingui menys de quatre anys.
 
Segons declaracions realitzades en la revista Tráfico y Seguridad Vial per part del Sr Juan Carlos González Luque, Cap de la Unitat de Coordinació de Investigació de la Dirección General de Tráfico: “ si el nen va assegut en sentit invers a la marxa, les forces que es produeixen en cas d’impacte es distribueixen per tot el cos i no es concentren en la zona del coll, tal i com succeix quan el menor viatja en el sentit de la marxa.”
Val a dir que si bé el cap d’un adult representa aproximadament el 6% del pes corporal , en els primers anys de vida d’un nen, el cap representa sobre el 25% del seu pes total; però en canvi ni els lligaments, ni els músculs dels coll estan encara ben formats.
 
Sovint molts pares ens comenten si anant els seus fills en sentit contrari, no es marejeran més. La resposta és ben clara; si l’infant no s’ha marejat durant els primers mesos de vida en les cadires de grup 0, no té per què fer-ho en una cadira de grup 1. També ens pregunten si es poden produïr lesions en les cames anant en sentit contrari; doncs bé, degut al reduït espai entre la cadireta del nen i el respatller del seient a vegades han d’arronsar les cames, però segons estudis realitzats aquest fet no incrementa el risc de patir lesions en les cames o els tormells. A més a més, aquestes hipotètiques lesions sempre serien menys perilloses que les produïdes en el coll.
L’experiència de Suècia on els nens viatgen fins als 3/4 anys en sentit contrari a la marxa,  demostra que aquest tipus de cadires infantils són fins a 5 vegades més segures que les que van instal·lades a favor de la marxa.
 
Per aquest motiu des de MIMAM aconsellem per als vostres fills les cadires de Grup 0,1 Be Safe Izi Combi o la Cybex Sirona. Ambdues permeten que l’infant viatgi el màxim de temps possible en sentit contrari a la marxa; per què quan parlem de seguretat, no hem de tenir dubtes.
 
 
 

Feliç dia del Pare* Feliz dia del Padre


 
A tots els qui ja sou pares i a tots els qui esteu a punt de ser-ho, us desitjem des de MIMAM un feliç dia del pare en companyia de tota la vostra gent.
Deixeu que els vostres fills us ensenyin a gaudir de la vida,
 
A todos los que ya sois papás y aquellos que estáis a punto de serlo, os deseamos desde MIMAM un feliz día del padre junto a vuestros seres más queridos.
Dejar que vuestros hijos os enseñen a disfrutar de la vida,
 
 

dimecres, 13 de març de 2013


 
 
No és un Fòrmula 1, però tothom en parla.  No és l’únic, però és sense dubte el més conegut, el més venut i segurament un dels més lleugers. MACLAREN, la cadireta de passeig més popular del mercat ja ha arribat a MIMAM amb els models del 2013.
Veniu a conèixer els nous colors, les millores tècniques que s’han aplicat i tota l’àmplia varietat d’accessoris MACLAREN;   per que en la “ cursa diària “ no hi hagi res que t’aturi; MACLAREN la cadireta de segona edat que t’acompanyarà fins que el vostre fill/a digui prou.
 
 
No es un Fórmula 1, pero todo el mundo habla de él. No es el único, pero sin duda sí que es el más conocido, el más vendido y seguramente uno de los más ligeros. MACLAREN,  la sillita más popular del mercado ya ha desembarcado en MIMAM con los modelos 2013.

Venid a conocer los nuevos colores, las mejoras técnicas que se han aplicado y la amplia gama de accesorios MACLAREN; porque en la “carrera diaria “ no haya nada que te detenga; MACLAREN , la sillita de segunda edad que te acompañará hasta que vuestro hijo/a diga basta.
 
 

divendres, 8 de març de 2013

Mai deixis de somiar-Nunca dejes de soñar......


 
Quan pensaves que ja estava tot vist, descobreixes que et queda molt per veure...............segueix els teus somnis
 
Cuándo pensabas que ya estaba todo visto, descubres que te queda mucho por ver...............persigue tus sueños


Malandrinoss a MIMAM, veniu a descobrir-ho!!!

 
 
Malandrinoss es un producte innovador pel seu disseny i utilitat que ha estat pensat i creat per els més petits. És una peça impermeable i transpirable per a portar a sobre de la roba, que evita que els nens s'embrutin i es mullin i els permet descobrir i divertir-se amb tota llibertat (a la neu, amb pluja, al parc...) i tranquil·litat pels pares.
Amb un disseny  pensat per adaptar-se als seus moviments, còmoda de portar i de posar. Amb forro interior i costures termo-segellades per a garantir la impermeabilitat. Botons laterals amb dos posicions per adaptar-se al cos i goma ajustable als peus. Colors vius i amb logo reflectant per a major seguretat. Disponible en diferents talles.
Made in Barcelona i confeccionat amb materials de primera qualitat que compleixen amb el certificat OEKO-TEX (PVP 48,00€).
 
*************************************************
 
Malandrinoss es un producto innovador por su diseño y utilidad que ha estado pensado y creado para los más pequeños. Una pieza impermeable y transpirable para llevar encima de la roba, que evita que los niños se ensucien y se mojen permitiéndoles descubrir y divertirse con toda libertad (en la nieve, con lluvia, en el parque...) y tranquilidad para los padres.
Con un diseño pensado para adaptarse a sus movimientos, cómodo de llevar y de poner. Con un forro interior y costuras termo-selladas para garantizar la impermeabilidad. Botones laterales con dos posiciones para adaptarse al cuerpo y goma ajustable en los pies. Colores vivos y un logo reflectante para mayor seguridad. Disponible en diferentes tallas.
Made in Barcelona y confeccionado con materiales de primera calidad que cumplen con el certificado OEKO-TEX (PVP 48,00€).