dissabte, 18 de maig de 2013

Plus test: la millor garantia en els sistemes de retenció infantil

 
Darrerament n’hem sentit a parlar de que es vol canviar la normativa pel que fa als sistemes de retenció infantil o dits d’una altra manera les cadires de cotxe per a nens. Es parla dels indiscutibles avantatges de viatjar en el sentit contrari a la marxa el màxim de temps possible, ja que està demostrat que les lesions que poden patir els nens en cas d’accident frontal  són molt menors viatjant en sentit contrari, que no pas si l’accident el tenen en una cadira a favor de la marxa. De fet es diu que la pressió que rep un nen d’un any en la zona cervical es pot reduïr fins a cinc vegades anant en contra de la marxa.
Però, d’on surt aquesta iniciativa? En què es basa? Doncs tot això prové de l’experiència escandinava, ja que en temes de seguretat vial històricament aquests països han estat capdanvaters pel que fa tan a la seguretat dels vehicles, com dels seu ocupants.
MIMAM des del primer dia comparteix els valors de la marca noruega Be Safe i per això des de sempre hem aconsellat als nostres clients que les cadires de cotxe més segures per a nens menors de quatre anys, són les de sentit contrari a la marxa.
Els valors de Be Safe són la seguretat, el disseny i la constant innovació per tal de que els nostres fills estiguin el màxim de protegits davant d’un hipotètic accident de trànsit. Tan és el punt que la seguretat és el principal valor de Be Safe, que la marca voluntàriament se sotmet a certificacions molt més exigents que la normativa europea ECE R44/04. Lògicament totes les cadires que es comercialitzen a Europa cumpleixen aquesta normativa comunitària, però hem de tenir clar que aquesta és una homologació de mínims, de la qual els escandinaus mai n’han estat satisfets. Per aquest motiu, a Suècia en l’any 2009  a través de les associacions Swedish National Road and Transport Researchers (VTT), National Society for Road (NTF) i el fabricant de vehicles Volvo es va crear la homologació Plus Test, la qual la passen voluntàriament algunes marques.
El Plus Test a diferència de la norma ECE R44/04 mesura la pressió que rep l’infant en un accident en la zona cervical. En canvi la homlogació europea només mesura l’acceleració del tórax i del cap, però no la força que es descarrega sobre el coll. En un menor de 3 anys una pressió de 130 kg en aquesta zona, causaria la mort immediata del nen/a; per obtenir la certificació Plus Test la pressió en la zona cervical ha de ser inferior a 122 kg.  Aixi doncs, el Plus Test garanteix que en cas d’accident l’infant no patirà lesions cervicals greus. Tan és el punt d’exigència d’aquesta certificació que no hi ha cap sistema de retenció infantil en el sentit de la marxa,  que passi els requisits que exigeix el Plus Test. Per a entendre del que estem parlant en una cadira de sentit favorable a la marxa la força que es descarrega sobre la zona cervical està sobre els 200 kg, mentre que el Plus Test situa com a valor màxim permès en els 122 kg.
Així doncs, únicament en cadires de sentit contrari a la marxa podem trobar aquest segell de màxima seguretat pel nostre fill.
A MIMAM creiem que a l’hora d’obtenir una  cadira de cotxe pels nostre fills, val molt la pena fer l’esforç de posar-se en mans de les marques que prioritzen la seguretat per damunt de tot. I en aquest sentit l’experiència i seguretat escandinava de Be Safe la posicionen com una de les millors opcions.