dijous, 10 d’octubre de 2013

[CAT] La indústria de la puericultura i la de l'automòbil col·laboraran per implementar la normativa I-Size


La indústria del sector de la puericultura europea ha anunciat que col·laborarà estretament amb els fabricants d'automòbils, amb l'objectiu de sumar esforços per salvar milers de vides de nens en tota Europa.

En una recent conferència organitzada per la Confederació Europea de la Puericultura (European Nursery Confederation) a la ciutat alemanya de Colònia, van explicar la nova regulació per a sistemes de retenció infantil I-Size, de la qual ja s'ha iniciat una primera fase al juliol 2013.

Aquesta nova normativa per a les cadires de cotxe incidirà en tres punts bàsics:

- Increment de l'edat en la qual el bebè haurà de viatjar en sentit contrari a la marxa.
- Sistemes ISOFIX
- Millora sobre la regulació en els impactes laterals.

En aquesta conferència Heiko Johannsen de la Technische Universitat de Berlín, va explicar que el risc de patir lesions greus en el cap i el coll és molt més elevat, quan el bebè està en l'edat compresa d'un i tres anys. En aquesta franja d'edat la grandària i pes del cap són bastant desproporcionats en relació amb la resta del cos. No obstant això, en la majoria de països europeus els bebès solen passar de viatjar en sentit contrari a sentit a la marxa quan només tenen sobre els nou mesos.


L'excepció a aquest fet són els països escandinaus, on de forma generalitzada els nens es mantenen viatjant en sentit contrari a la marxa fins als tres anys.

La conseqüència d'això i així ha quedat reflectit en un estudi realitzat entre 2006 i 2011, és que mentre a Alemanya el nombre de víctimes mortals d'un any d'edat va créixer considerablement, a Suècia no va haver-hi cap víctima mortal d'aquesta mateixa edat.

La nova normativa I-Size obligarà a mantenir als nens i nenes en sentit contrari fins a un mínim de 15 mesos.

En aquest estudi també ha quedat palès que la protecció davant els impactes laterals ha d'augmentar-se i que amb la normativa actual és insuficient.

De totes maneres, el risc més important prové de la incorrecta instal·lació dels sistemes de retenció infantil, atès que s'estima que dos terços dels nens europeus viatgen incorrectament quan es desplacen amb cotxe. Això es deu a diverses causes: incorrecte tancament de la sivella de l’arnès, cinturó de seguretat del cotxe massa curt, amb doblaments, destenssat o cadira instal·lada incorrectament amb el cinturó del vehicle. Es preveu que la nova normativa I-Size, la qual ha d'anar sempre amb vehicles proveïts de sistemes de retenció ISOFIX, evitarà tots aquests problemes derivats d'una incorrecta instal·lació.

Així mateix, associacions de consumidors europees han manifestat que tant fabricadors de cotxes, com els fabricants de cadires de cotxe tenen responsabilitat compartida en la seguretat del transport de menors. En aquest sentit, tots dos sectors coincideixen en la importància, des d'ara i durant tot el període de transició de la implementació de la nova normativa, de començar ja a conscienciar als consumidors sobre els nous canvis en seguretat infantil que se'ns aveïnen.A Mimam Barcelona som especialistes en seguretat infantil i molt especialment de les cadires de cotxe noruegues Be Safe. Be Safe, des de molt abans que s'iniciés el desenvolupament d'aquesta nova normativa, ja comercialitzava sistemes de retenció infantil en sentit contrari a la marxa. D'aquesta manera, Be Safe s'ha convertit amb els anys en una de les companyies que més diners inverteix, en pro d'evitar lesions greus com a conseqüència d'accidents de trànsit als nens de tota Europa. Per aquesta raó, Mimam Barcelona aconsella als seus clients Be Safe, ja que quan es tracta de salvar vides humanes només hem de confiar en els que major experiència tenen.